ชื่อกิจการ บริษัท ชนะศิลป์มอเตอร์ จำกัด
  
ชื่อเจ้าของกิจการ บริษัท ชนะศิลป์มอเตอร์ จำกัด
 
  
ประเภทกิจการ
 
สถานตรวจสภาพรถยนต์
 
ภาพประกอบกิจการ

[ดูภาพประกอบขนาดใหญ่]
  
สถานที่ติดต่อ 446 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองป่าครั่ง
  
อำเภอ เมืองเชียงใหม่
  
จังหวัด เชียงใหม่
  
รหัสไปรษณีย์
  
เบอร์โทรศัพท์ 1 053242500
  
เบอร์โทรศัพท์ 2 053248309
  
เบอร์มือถือ
  
เบอร์โทรสาร 053248310

  
ลักษณะการให้บริการ สถานตรวจสภาพรถเอกชน,
  
ประชาสัมพันธ์ร้าน ไม่มีข้อความ
  
รูปภาพ/แผนที่ร้าน ไม่มีแผนที่ร้าน